stomatologija-2.jpg

Stomatologija

Naš vrhunski tim liječnika obavlja zahvate na svim područjima stomatologije koristeći se najnovijim inovativnim tehnološkim rješenjima.

U našim ordinacijama dentalne medicine možete obaviti pregled ili zahvat, a neki od dentalnih tretmana koje hrvatske klinike nude su:

  • Konzervativna/Preventivna stomatologija 
  • Dječja stomatologija
  • Estetska stomatologija
  • Dentalna implantologija
  • Ortodoncija
  • Endodoncija
  • Parodontologija
  • Dentalna protetika
  • Oralna kirurgija