Putno osiguranje


Putnička agencija Adriatic Health & Care Travel Agency u suradnji sa Croatia osiguranjem pripremila je za vas putna osiguranja koja vam pružaju zaštitu od nepredvidivih situacija kao što su bolest, otkaz leta ili gubitak prtljage što bi vaše putovanje odvelo u neželjenom smjeru i stvorilo dodatne troškove. U želji da vam pomognemo u takvim nepovoljnim situacijama naša preporuka je da se na vrijeme osigurate i prihvatite neko od osiguranja koja nudimo i koja će u takvom slučaju pokriti vaše troškove. Putno osiguranje može biti pojedinačno, obiteljsko (otac, majka i djeca do 28 god. starosti) ili grupno ako se osigurava 8 ili više osoba. Trajanje osiguranja je u skladu sa vašim potrebama na razdoblje od jednog dana na više. Osiguranja se mogu sklapati unutar tri dana nakon sklapanja ugovora o putovanju.

Zdravstveno osiguranje u suradnji s ELVIO-m, vodećom internacionalnom kompanijom u području pomoći i putnog osiguranja obuhvaća i pokriva sljedeće usluge:

 • troškove nužnog liječničkog tretmana
 • troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
 • nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koje propiše liječnik
 • kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
 • troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve u svrhu medicinskog prijema u bolnicu ili do najbliže liječničke ambulante
 • troškove prijevoza u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano ukoliko je tako propisao liječnik 
 • troškove operacija
 • stomatološki tretman u svrhu akutne zubobolje u iznosu do 150 eura
 • troškove repatrijacije osiguranika i druge usluge prema uvjetima osiguranja do iznosa ugovorene svote osiguranja

Dodatne usluge osiguranja:

 • pomoć kod prevladavanja jezičnih barijera
 • obavijest obitelji u slučaju narušenog zdravlja osiguranika
 • upute o mjerama koje treba poduzeti kad su Vam ukradene isprave, kreditne kartice, putna karta
 • u slučaju nepredviđenih događaja ELVIA šalje poruke u lokalno hrvatsko veleposlanstvo te prenosi sve poruke obitelji ili poduzeću, mijenja hotelsku, avionsku, rent-a car rezervaciju i sastanke u skladu s Vašim instrukcijama
 • ukoliko putujete vlastitim automobilom, u slučaju nezgode ostvarujete pravo na pomoć Croatia asistencije te ostvarujete pravo na popravak vozila ili vuču, pomoć pri tehničkoj neispravnosti vozila, vanjskih utjecaja ili nemarnog rukovanja vozilom. Pomoć možete dobiti na telefonu 0800-0400 od interventne ekipe partner tvrtke Oryx koja odmah izlazi na teren i rješava Vaš problem.

Organizator putovanja omogućuje svojim klijentima putna osiguranja kojima pripadaju sljedeća:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • otkaz putovanja
 • osiguranje prtljage

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje odnosi se na pokrivanje troškova liječenja tijekom putovanja i boravka u inozemstvu kao i troškova prijevoza u slučaju bolesti, nezgode ili smrtnog slučaja.

Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Ukoliko se prilikom putovanja tj. dolaska u inozemstvo namjeravate rekreativno ili profesionalno baviti nekom sportskom aktivnošću predlažemo ovo dopunsko osiguranje koje će Vas zaštiti od troškova koji mogu nastati uslijed sportske nezgode koju ne pokriva putno zdravstveno osiguranje.

Osiguranje privatne odgovornosti

Ovim osiguranjem pokrivena je građansko-pravna, izvan ugovorna odgovornost osiguranika za štete trećoj osobi uslijed smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja kao i nastale materijalne štete.

Otkaz putovanja

Ovo osiguranje vas štiti od troškova nastalih prekidom putovanja ili nemogućnošću njegove realizacije zbog nastanka nepredvidive situacije. Osiguranje će u slučaju otkaza putovanja nadoknaditi 90% Vaših troškova od cijene koju ste uplatili turističkoj agenciji odnosno organizatoru putovanja. 

Osiguranje od otkaza putovanja se odnosi i pokriva nastale troškove samo u slučaju:

 • bolesti
 • nesretnog slučaja
 • elementarne nepogode
 • smrti
 • vojne vježbe

Navedeni rizici odnose se na osiguranika i njegovu obitelj (životni partner, djeca, roditelji, braća i sestre, djedovi i bake).

Osiguranje prtljage

Osiguranje prtljage namijenjeno je pokriću štete na vašoj prtljazi tijekom cijelog putovanja kao i u mjestu odredišta na koje dolazite. Ukoliko dođe do gubitka prtljage ili kašnjenja iste osiguravatelj će pokriti štetu u iznosu od 250 eura.

Trajanje osiguranja prilagođeno je vašim potrebama te se može sklopiti na razdoblje od jednog dana naviše.

Osiguranje jamčevine

Ukoliko putnik pretrpi materijalnu štetu Osiguravatelj se obvezuje nadoknadi iste. Jamstvo Osiguravatelja se odnosi na plaćanje štete sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti te se odnosi na:

 • plaćanje cijene putovanja ukoliko zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika izostanu usluge putovanja
 • plaćanje mogućih nastalih troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika, za povratak putnika u mjesto polaska