O nama 


Adriatic Health & Care Travel Agency ne naplaćuje liječničku uslugu već ju po uobičajenim cijenama naplaćuje sam liječnik.

Adriatic Health & Care Travel Agency je putnička agencija specijalizirana za zdravstveni turizam sa sjedištem u Rijeci. Bavi se oganiziranjem medicinskih usluga-dentalne medicine, estetske kirurgije, rehabilitacije i wellnessa, organizacijom putovanja te kongresa i evenata. Stručno i profesionalno osoblje Adriatic Health & Care Travel Agency u suradnji sa visoko tehnološki opremljenim klinikama i timovima vrhunskih liječnika pruža svojim klijentima kvalitetnu i profesionalnu podršku da bi vam ove usluge učinili dostupnim, ugodnim i jednostavnim.

Svakom klijentu pristupa se individualno, prema njegovim potrebama, mogućnostima i željama  u svim segmentima ovog iskustva. Ovo putovanje objedinjuje turističku i medicinsku uslugu i bazira se na organizaciji, pružanju informacija o medicinskim tretmanima  i povezivanjem klijenata sa odgovarajućom klinikom i liječnikom.